Rezervační systém poslucháren

Upozornění: 

Z technických důvodů v období 1.10.2023 - 30.4.2024 v nepracovní dny, tj. soboty a neděle, a ve státní svátky; se učebny pouze temperují. 

Podmínky rezervace

 1. Pro rezervaci prostor je nejdříve nutné provést registraci. Pokud jste zaměstnancem MU zvolte tlačítko Přihlásit se přes MUNI“.
 2. Je zapotřebí v systému nahlásit odpovědnou osobu, které se předají klíče na vrátnici.  
 3. Hodinové intervaly jsou rozděleny po deseti minutách.
 4. Využití prostor, které podléhají rozvrhu LF se vždy přednostně řídí tímto rozvrhem. 
 5. Rezervaci je nutné zrušit minimálně 1 pracovní den před zahájením akce. 
 6. RMU si vyhrazuje v nutném případě právo zrušit rezervaci z provozních důvodů. 

Provozní předpisy

 1. Nájemce je povinen v užívaných prostorách dodržovat pořádek, čistotu a chránit majetek pronajímatele. 
 2. Případné poškození vybavení nahlásí odpovědná osoba nájemce na recepci.  
 3. Nájemce se zavazuje uhradit náklady související s případným poškozením, které vzniklo jeho zaviněním. 
 4. Nájemce odpovídá v plném rozsahu za účastníky činnosti jím provozované v rámci tohoto pronájmu. 
 5. Pro všechny uživatele platí provozní řád. 
 6. Kouření a vstup s otevřeným ohněm jsou zakázány v celém areálu, vyjma vyhrazených míst. 
 7. Po ukončení provozu v areálu se vypínají osobní výtahy a ve 22:00 se uzamykají všechny vchody do budovy. 
 8. Uživatel souhlasí a odesláním registrace potvrzuje, že přihlašovací údaje jsou mu odeslány na emailovou adresu uvedenou při registraci.

Podrobné podmínky rezervace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info